Rodinné centrum Srdíčko

zřizovatel služby

Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

církev, bez které by žádné Srdíčko, ani Kamin nevznikl

Asociace Comeniana

podpora tradičních rodinných hodnot